Kunstkring Kattenbroek

   "WELKOM OP DE WEBSITE VAN KUNSTKRING KATTENBROEK"

De Kunstkring Kattenbroek is een vereniging, opgericht in 1995.

Het doel is kunstenaars uit allerlei disciplines met elkaar in contact te brengen. Zij presenteert zich door middel van zowel individuele als groeps-exposities.

Regelmatig worden er werk-besprekingen gehouden om elkaar te inspireren, te stimuleren en ideeën uit te wisselen.
De Kunstkring bestaat uit schilders, fotografen, beeldhouwers en keramisten.

               BESTUUR EN COMMISSIES
               Voorzitter          : Vacant
               Secretaris         : Vacant 
               Penn.meester   : Peter Dooper

                Lid                    : Vacant
                Lid                    : Ineke van Vliet

 De kunstkring heeft verschillende commissies zoals een PR-, een website-,een werkbespreking- en een expositiecommissie.

DE KUNSTKRING EXPOSEERT IN DE LOBELIUSSERRE -LAAN DER HOVEN KATTENBROEK


De Kunstkring exposeerde ook in de bibliotheek van Hoogland. 

Zie AGENDA 


                     De Kunstring exposeerde 8 en 9 oktober 2022

                              Coelhorsterweg 23 te Hoogland.

Op vrijdag 7 oktober werd de tentoonstelling in het knusse onderkomen, een oude koeienstal, door wijkwethouder Kattenbroek en Hoogland mevr. Micheline Paffen - Zeenni geopend. Oud leden van Kunstkring Kattenbroek waren hiervoor ook uitgenodigd en het was aangenaam dat velen van hen aanwezig waren. Zelfs Claudien de la Court helemaal uit Zutphen gaf acte du présence. 

Marian Reintjes exposeert vanaf 1 september bij Fysio De Verwondering Kattenbroek


Vanaf 5 mei 2023 tot 17 juni exposeerde De Kunstkring  in De Koperhorst.


 CONTACTPERSOON 

Eric Mochèl   email :  ericmochel@ziggo.nl   Tel.: 06-21939876