Kunstkring Kattenbroek

   "WELKOM OP DE WEBSITE VAN KUNSTKRING KATTENBROEK"

De Kunstkring Kattenbroek is een vereniging, opgericht in 1995.

Het doel is kunstenaars uit allerlei disciplines met elkaar in contact te brengen. Zij presenteert zich door middel van zowel individuele als groeps-exposities.

Regelmatig worden er werk-besprekingen gehouden om elkaar te inspireren, te stimuleren en ideeën uit te wisselen.
De Kunstkring bestaat uit schilders, fotografen, beeldhouwers en keramisten.

               BESTUUR EN COMMISSIES
               Voorzitter          : Peter Dooper
               Secretaris         : Marieke Hoefnagels 
               Penn.meester   : Marian Reintjes
                Lid                    : Ineke van Vliet
                Lid                    : Phea Kleinsmit


De kunstkring heeft verschillende commissies zoals een PR-, een website-,een werkbespreking- en een expositiecommissie.


De Kunstkring exposeert momenteel in de bibliotheek van Hoogland. 

Zie AGENDA 


                De Kunstring exposeerde 8 en 9 oktober

                    Coelhorsterweg 23 te Hoogland.

 

Op vrijdag 7 oktober werd de tentoonstelling in het knusse onderkomen, een oude koeienstal, door wijkwethouder Kattenbroek en Hoogland mevr. Micheline Paffen - Zeenni geopend. Oud leden van Kunstkring Kattenbroek waren hiervoor ook uitgenodigd en het was aangenaam dat velen van hen aanwezig waren. Zelfs Claudien de la Court helemaal uit Zutphen gaf acte du présence. 


 CONTACTPERSOON 

Secretaris Marieke Hoefnagels  email : wubbe125@wxs.nl   Tel.: 06-42280003