Kunstkring Kattenbroek

   "WELKOM OP DE WEBSITE VAN KUNSTKRING KATTENBROEK"

De Kunstkring Kattenbroek is een vereniging, opgericht in 1995.

Het doel is kunstenaars uit allerlei disciplines met elkaar in contact te brengen. Zij presenteert zich door middel van zowel individuele als groeps-exposities.

Regelmatig worden er werk-besprekingen gehouden om elkaar te inspireren, te stimuleren en ideeën uit te wisselen.
De Kunstkring bestaat uit schilders, fotografen, beeldhouwers en keramisten.

               BESTUUR EN COMMISSIES
               Voorzitter          : Peter Dooper
               Secretaris         : Marieke Hoefnagels 
               Penn.meester   : Marian Reintjes
                Lid                    : Ineke van Vliet
                Lid                    : Phea Kleinsmit


De kunstkring heeft verschillende commissies zoals een PR-, een website-,een werkbespreking- en een expositiecommissie.


 

Maandagmorgen 21 maart overleed , tijdens het sporten, ons oud-lid 

                        KAREL VAN HOUTEN

                              11 december 1934 - 21 maart 2022

M.i.v. januari '22 was Karel geen lid meer. Woensdag 30 maart zouden wij tijdens een gezellig samenzijn bij hem thuis van Karel en Maya Pudele afscheid nemen. 

Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte toe.

 

De uitvaart was woensdag 30 maart  13.00 uur in de lichtzaal Rusthof


DE KUNSTKRING  EXPOSEERDE  IN DE KUNSTKELDER TE PUTTEN.

 

Van vrijdag 8 oktober t/m zaterdag 6 november werd er geëxposeerd in de kunstkelder van  stadhuis  Putten. 

Impressie van de opening op vrijdagavond 8 oktober 2021


 CONTACTPERSOON 

Voorzitter Peter Dooper E-mail pmdooper50@gmail.com Tel.: 030-2733312/06-49961761