TWINTIG JAAR KUNSTKRING KATTENBROEK (Uit het AD donderdag 22 oktober 2015 door Karel van Houten)

 

KATTENBROEK – Kunstkring Kattenbroek bestaat twintig jaar! De Vereniging wil dat op een bijzondere wijze vieren.
Op zondag 1 november as. nodigen wij leden, oud-leden en bezoekers uit voor een open dag met een Expositie van Kunstwerken bij speciaalzaak AVU Kunstkader Nijverheidsweg–Noord 90 in Amersfoort van 11.00 tot 17.00 uur, onder het genot van hapjes en drankjes. De expositie is aansluitend te zien tot zaterdag 14 november as.
In de jaren '90 werd in Hoogland een nieuwbouwwijk ”Kattenbroek” gebouwd, vernoemd naar een oude boerderij. Voortrekkers op het gebied van de kunsten, Pim Swart en Harry Boyé (beiden inmiddels overleden) wilden weten of er ook creatief talent in de wijk huisde. In een blad werd een oproep aan bewoners gedaan om zich als geïnteresseerde kunstenaar te melden. In september 1995 werden 23 kunstenaars zo, als lid van Kunstkring Kattenbroek ingeschreven, eerst voorbehouden aan bewoners van Kattenbroek, later verruimd naar Amersfoort en de Regio.
De Kring werd vervolgens in 1998 door notaris Bolscher, met als getuigen Pim Swart en Jeltje van Essen als Vereniging Statutair bekrachtigd.

Van de leden van het eerste uur zijn er nog twee lid, dat zijn Doortje Brouwer, bijna 90 jaar en Inez van Sluis 67 jaar.
De vereniging heeft als doel om samen met de leden kunstlievend naar buiten te treden door het organiseren van gezamenlijke- en solo-exposities in openbare en particuliere instellingen.
Ook het houden van werkbesprekingen, wisselend bij leden thuis, om kennis te nemen van elkaars kunstuitingen en te inspireren tot vriendschap en collegialiteit.
Dit is een belangrijk onderdeel om contact te onderhouden tussen kunstenaars en amateurs. Meer informatie over de kunstkring :

www. kunstkring-kattenbroek.nl

HISTORIE VIJFTIEN JAAR KUNSTKRING KATTENBROEK (door Karel van Houten in Stad Amersfoort d.d. 18-05-2011)

Kunstkring Kattenbroek bestaat vijftien jaar. De nog immer bloeiende vereniging wil dat niet zomaar voorbij laten gaan. Op zaterdag 28 mei as. houden zij een open dag voor bezoekers met een thema-expositie: "Kunst van Niets" met workshops en demonstraties. Vrije toegang vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur.
Op zondag 29 mei as. wordt de viering van het 3e lustrum op feestelijke wijze afgerond met hapjes en drankjes vanaf 13.00 uur. Adres : In woonhuis en tuin van Doortje Brouwer Karrespoor 9 3823 CK Amersfoort.
In de jaren '90 werd in het Hooglandse boerenland een nieuwbouwwijk met de naam Kattenbroek gebouwd. Met de woningbouw kwamen de bewoners. Voortrekkers op het gebied van de kunsten, Pim Swart en Harry Boyé ( inmiddels beide overleden) wilden weten of er ook creatief talent in de wijk huisde. In een huis-aan-huisblad werd een oproep aan bewoners gedaan om zich als geïnteresseerde kunstenaar te melden. In september 1995 werden 23 kunstenaars als lid van ‘Kunstkring Kattenbroek’ ingeschreven.
Lidmaatschap was eerst voorbehouden aan bewoners van Kattenbroek, maar later verruimd naar Amersfoort en omliggende regio. In 1998 werd het ‘Vereniging Kunstkring Kattenbroek’.
Kunstenaars van het eerste uur en nog steeds lid zijn Carla van der Vorm, Inez van Sluis en Doortje Brouwer.
Zij herinneren zich enkele bijzondere activiteiten:
In 1995 de eerste succesvolle expositie in Verpleeghuis Birkhoven en de expositie in het ‘eigen’ Katshuis. Het samen maken van een groot schilderij met de titel : Water, Lucht, Vuur, Aarde. Het 2 keer groeps-exposeren bij het ABC-Treehouse Amsterdam en recent het exposeren in de mooie ruimten van de Oude Viltfabriek in Amersfoort.
Een zeer belangrijk ‘wapenfeit’ is de door oprichter Pim Swart in het leven geroepen jaarlijkse Kunstmarkt in Emiclaer, die nu landelijk bekend is.
Wat doet de Kunstkring verder :
Het organiseren van gezamenlijke-en solo-exposities in openbare en particuliere instellingen. Het houden van werkbesprekingen, wisselend bij leden thuis, om kennis te nemen van elkaars kunstuitingen en te inspireren tot vriendschap en collegialiteit. Contact bevorderen tussen professionele kunstenaars en amateurs door kruisbestuiving. Het leggen en onderhouden van contacten met de Gemeente Amersfoort.